متن زیبا،عاشقانه،غمگین،احساسی
دستم به تو که نمی رسد... فقط حریف واژه ها می شوم ! گاهی، هوس می کنم، تمام کاغذهای سفید روی میز را... از نام تو پرکنم… تنگاتنگ هم، بی هیچ فاصله ای! از بس،که خالی ام از تو… از بس،که تو را کم دارم… آخر مگرکاغذ هم.. زندگی می شود ؟
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام بهمن 1393ساعت 1:46  توسط yasi | 
من بلد نيستم دوستت نداشته باشم ... بلد نيستم حرف دلم را نگويم ... حتي بلد نيستم نگويم ميخواهمت وقتي ميخواهمت ... بلد نيستم نخندم وقتي با توام ... حتي اخم كنم وقتي ناراحتم ... من هيچ كار مهمي بلد نيستم جز دوست داشتن ... ❤️❤️❤❤❤ #عاشقانه#احساسی
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام بهمن 1393ساعت 1:43  توسط yasi | 
همـﮧ مے تونن « اسمت » رو صـدا ڪُنـن اما یڪے هست ڪـﮧ وقتے اسمت رو میگـﮧ " لذت " مے برے و با "تمام وجود" در جوابش دوست دارے بگے: "جووووووون دلم"
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام بهمن 1393ساعت 1:42  توسط yasi | 
تو.. بی معرفت ترین موجود زمینی میدانی چرا؟ آن زمان که در اوج تنهایی.. آغوش تو تنها چاره بود از من دریغ کردی وای که تا تو ، چقدر راه زیاد است... اما دیگر نه آغوشت را میخواهم... نه یادت را... من به همین چهار دیواری تنهایی .... دلخوشم ....
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام بهمن 1393ساعت 1:39  توسط yasi | 
ﺷـﺪﻩ هرگز ﺩﻟﺖ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺩﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺴﺖ...؟ نگاهــﺖ ﺳﺨـﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ...؟ برایــﺖ ﺍتفــﺎﻕ ﺍفتــــﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﯾـﮏ ﮐـﺎﻓـــﻪ ﯼ ﺍﺑـــﺮﯼ ﺗـﻪ فنجـــﺎﻥ ﺗـﻮ ﻓﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺩﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ...؟
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام بهمن 1393ساعت 1:34  توسط yasi | 

همیشه میترسیدم تو را از دست بدهم ، همیشه میترسیدم رهایم کنی ،مرا تنها بگذاری

اما…. تو آنقدر خوبی، که به عشق و دوست داشتن وفاداری

که حتی یک لحظه نیز فکر نبودنت را نمیکنم

همین مرا خوشحال میکند ، همین مرا به عشق همیشه داشتنت امیدوارم میکند

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393ساعت 23:20  توسط yasi | 

اگر بدانی جایگاهت کجاست ، مرا باور میکنی

اگر بدانی چقدر دوستت دارم ، درد مرا درمان میکنی

تو عزیزی برایم ، تو بی نظیری برایم ، حرف دلم به تو همین است ، قلبت می ماند تا آخرین نفس برایم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393ساعت 23:19  توسط yasi | 
مــلـــودے آرام بـــود . . .

 

 

ســڪـوت ِ زیـبــایے فـــــریـاد مــیـزد . . .

 

خــسـتـه اے مــشـغــول ِ نــوشـتــن بــود . . . 

 

ضـجّــه مــے زد ُ مـے نــوشــت . . .

 

غـــرق بــود در ڪـتـاب هـایـے ڪـه هـنــوز بـرگے را ورق نـزده بـود . . .

 

بـاران سیـلے مے زد بـر اطــاق زیـر بـامے ڪـه شیـروانـیـش ،

 

بـه الـتـمـاس خـیـس نـڪردن ِ ڪـفـش هـایـت بـه پــاے زمـیـن افـتــاده بـود . . .

 

هــمـه چــیـز آرام بــود . . . 

 

تــو هــم بــرو . . . 

 

تــو بـا ایـن پــاهـایــت بـه جــان خــط مـمـتــد ایــن جـاده هـا بـیـافـت . . . 

 

رفـتـنـت دردے نـداشـت . . .

 

تـنـها دردم دهـن ڪـجے تـیـڪ تـاڪـ سـاعـتے اسـت ڪه ،

 

ثـانـیـه بـه ثـانـیــه ے نـبــودت را بـه رخــم مـیـڪـشـنـد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393ساعت 23:18  توسط yasi | 

در خــاطــرے ڪــه ” تــــــویـــے ” دیگــــــران فــــرامـوشنــد ،

بگـــــــذار در گوشتـــــــــ بگــویـــم:

” میـــخــواهــمــــــــتــــــــــــ ” …

ایـــن خــلاصـــــه ے ،

تمـــــام حـــــرفـــــــ هـــاے عاشقــــانـــــہ دنـــیاستــــــــــ …!!!

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393ساعت 23:17  توسط yasi | 
مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد!

خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:

دیـــــوونــَــم کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــیــخــــواســــتـــــی…

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393ساعت 23:16  توسط yasi |